2vs2 Random GameTV vs Thái Bình Ngày 15/11/2017 | GameTV vs Thái Bình |