AOE | 2vs2 Random | Văn Hưởng - Thành Lak vs Nam SoCiu - Sáng Cola | Ngày 6-12-2018 | GameTV vs Team 6699 |