AoE Liên Tỉnh 2018 | Bắc Bộ 3 | Vòng Loại Trực Tiếp | BLV: G_Kami | 11-10-2018 | Nguyễn Ngọc Sơn vs Ngô Đình Thụy |