AOE | 2vs2 Assy | Chim Sẻ Đi Nắng - No1 vs Hồng Anh - Quýt | Ngày 9-10-2018 | CSĐN, No.1 vs Hồng Anh - Quýt |