AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - No1 vs BiBi - Quýt | Ngày 30-9-2018 | CSĐN, No.1 vs BiBi, Quýt |