AoE Liên Tỉnh 2018 | Bắc Bộ 1 | Bán Kết | BLV: Kami | Ngày 30-9-2018 | Tạ Duy Mạnh vs Nguyễn Văn Hoạt |