AoE Liên Tỉnh 2018 | Bắc Bộ 1 | Tứ Kết | Trần Hải Dương vs Bùi Phương Nam | BLV: GVer | Trần Hải Dương vs Bùi Phương Nam |