4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 17-4-2018 | GameTV vs Hà Nội |