2vs2 Shang Tự Do | Trương IS - It War vs Hào - Mỗ | Ngày 16-04-2018 | Hào - Mỗ vs Trương IS - It War |