CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
Cung - Chém 09: 30 - 17/07/2018 SĂN KIM CƯƠNG
GameTV 3 - 1 G_man Academy 10: 00 - 16/07/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 Dương Đại Vĩnh 13: 30 - 15/07/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 13/07/2018 GIAO HỮU
Trung Quốc - Việt Nam 12: 00 - 08/07/2018 Giải AOE Trung Việt 2018 BLV G_Ver
Việt Nam - Trung Quốc 12: 00 - 07/07/2018 Giải AOE Trung Việt 2018 BLV Gman
Việt Nam - Trung Quốc 12: 00 - 06/07/2018 AOE Trung Việt 2018 | BLV:G_Ver
Việt Nam - Trung Quốc 14: 00 - 05/07/2018 Giải AOE Trung Việt | BLV: G_Ver
GameTV 3 - 3 Quảng Ninh 13: 00 - 03/07/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 4 - 3 Cam Quýt 13: 00 - 02/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Quảng Ninh 20: 00 - 30/06/2018 Giao Hữu
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 Hehe 13: 00 - 30/06/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 2 Quảng Ninh 13: 00 - 29/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 27/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 25/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Quảng Ninh 21: 00 - 21/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Hà Nam 13: 30 - 21/06/2018 Giao Hữu
GameTV+ Truy Mệnh 4 - 1 Hồng Anh, BiBi 13: 00 - 21/06/2018 Giao Hữu
GameTV+ Truy Mệnh 3 - 0 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 30 - 20/06/2018 GIAO HỮU
GameTV Ver(C) 0 - 3 GameTV MH(C) 13: 50 - 13/06/2018 GIAO HỮU
Team 1 3 - 2 Team 2 08: 30 - 10/06/2018 Giải AOE Kiến Trúc Xây Dựng Hải Phòng
GameTV 0 - 2 Sài Gòn 1 20: 10 - 08/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 0 Liên Quân 19: 00 - 07/06/2018 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Liên Quân 13: 00 - 06/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 BiBi Club 13: 00 - 04/06/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 1 BiBi Club 12: 30 - 24/05/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Gunny 2 - 3 BiBi, HeHe 13: 30 - 23/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Hà Nội 13: 00 - 22/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 21/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 2 - 1 AOE360 13: 00 - 20/05/2018 GIAO HỮU
SkyRed 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 19/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 15/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Nam Định Team 13: 00 - 11/05/2018 Giao Hữu
ChipBoy96 4 - 1 Hehe 13: 30 - 08/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình - Hà Nội 13: 00 - 08/05/2018 Tiếp Sóng
GameTV 3 - 1 Nam Định Team 21: 30 - 07/05/2018 Giao Hữu
Thái Bình 1 - 4 Nam Định Team 13: 00 - 06/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 05/05/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Hehe 3 - 4 BiBi, Hồng Anh 23: 15 - 03/05/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 4 - 1 Gunny 13: 00 - 03/05/2018 Giao Hữu
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 00 - 02/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Sài Gòn New 13: 30 - 01/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 1 2 - 5 BiBi Club 10: 00 - 29/04/2018 AoE Bé Yêu Cup 2018 | BLV Kami
Liên Quân 2 - 0 Liên Quân 1 13: 00 - 24/04/2018 GIAO HỮU
BiBi Club 4 - 3 SkyRed 09: 00 - 22/04/2018 AoE Bé Yêu Cup 2018 | Kênh BLV Kami
Thái Bình 1 - Nam Định Team 09: 00 - 21/04/2018 AOE Bé Yêu Cup 2018 | Kênh Kami
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 17/04/2018 GIAO HỮU
Hào - Mỗ 2 - 1 Trương IS - It War 13: 00 - 16/04/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 2 - 3 Gunny 13: 00 - 16/04/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 0 - 3 No1 - Vô Thường 14: 00 - 15/04/2018 GIAO HỮU
Cung - Chém 09: 30 - 17/07/2018 SĂN KIM CƯƠNG
GameTV 3 - 1 G_man Academy 10: 00 - 16/07/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 Dương Đại Vĩnh 13: 30 - 15/07/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 13/07/2018 GIAO HỮU
Trung Quốc - Việt Nam 12: 00 - 08/07/2018 Giải AOE Trung Việt 2018 BLV G_Ver
Việt Nam - Trung Quốc 12: 00 - 07/07/2018 Giải AOE Trung Việt 2018 BLV Gman
Việt Nam - Trung Quốc 12: 00 - 06/07/2018 AOE Trung Việt 2018 | BLV:G_Ver
Việt Nam - Trung Quốc 14: 00 - 05/07/2018 Giải AOE Trung Việt | BLV: G_Ver
GameTV 3 - 3 Quảng Ninh 13: 00 - 03/07/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 4 - 3 Cam Quýt 13: 00 - 02/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Quảng Ninh 20: 00 - 30/06/2018 Giao Hữu
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 Hehe 13: 00 - 30/06/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 2 Quảng Ninh 13: 00 - 29/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 27/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 25/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Quảng Ninh 21: 00 - 21/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Hà Nam 13: 30 - 21/06/2018 Giao Hữu
GameTV+ Truy Mệnh 4 - 1 Hồng Anh, BiBi 13: 00 - 21/06/2018 Giao Hữu
GameTV+ Truy Mệnh 3 - 0 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 30 - 20/06/2018 GIAO HỮU
GameTV Ver(C) 0 - 3 GameTV MH(C) 13: 50 - 13/06/2018 GIAO HỮU
Team 1 3 - 2 Team 2 08: 30 - 10/06/2018 Giải AOE Kiến Trúc Xây Dựng Hải Phòng
GameTV 0 - 2 Sài Gòn 1 20: 10 - 08/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 0 Liên Quân 19: 00 - 07/06/2018 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Liên Quân 13: 00 - 06/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 BiBi Club 13: 00 - 04/06/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 1 BiBi Club 12: 30 - 24/05/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Gunny 2 - 3 BiBi, HeHe 13: 30 - 23/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Hà Nội 13: 00 - 22/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 21/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 2 - 1 AOE360 13: 00 - 20/05/2018 GIAO HỮU
SkyRed 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 19/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 15/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Nam Định Team 13: 00 - 11/05/2018 Giao Hữu
ChipBoy96 4 - 1 Hehe 13: 30 - 08/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình - Hà Nội 13: 00 - 08/05/2018 Tiếp Sóng
GameTV 3 - 1 Nam Định Team 21: 30 - 07/05/2018 Giao Hữu
Thái Bình 1 - 4 Nam Định Team 13: 00 - 06/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 05/05/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Hehe 3 - 4 BiBi, Hồng Anh 23: 15 - 03/05/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 4 - 1 Gunny 13: 00 - 03/05/2018 Giao Hữu
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 00 - 02/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Sài Gòn New 13: 30 - 01/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 1 2 - 5 BiBi Club 10: 00 - 29/04/2018 AoE Bé Yêu Cup 2018 | BLV Kami
Liên Quân 2 - 0 Liên Quân 1 13: 00 - 24/04/2018 GIAO HỮU
BiBi Club 4 - 3 SkyRed 09: 00 - 22/04/2018 AoE Bé Yêu Cup 2018 | Kênh BLV Kami
Thái Bình 1 - Nam Định Team 09: 00 - 21/04/2018 AOE Bé Yêu Cup 2018 | Kênh Kami
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 17/04/2018 GIAO HỮU
Hào - Mỗ 2 - 1 Trương IS - It War 13: 00 - 16/04/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 2 - 3 Gunny 13: 00 - 16/04/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 0 - 3 No1 - Vô Thường 14: 00 - 15/04/2018 GIAO HỮU
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow