123Live.TV
CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
CSĐN - Quảng Ninh 2 - 3 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 00 - 17/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Thái Bình 13: 00 - 15/08/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 0 - 3 Cam Quýt 21: 00 - 14/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 3 - 1 Exciter - Tùng Anh 13: 00 - 13/08/2018 GIAO HỮU
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Tiểu Hòa Ca 13: 00 - 09/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Sài Gòn New 13: 30 - 08/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Liên Quân 13: 00 - 07/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 30 - 06/08/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, VaneLove 3 - 2 BiBi, Hồng Anh 13: 00 - 02/08/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 2 SkyRed 13: 00 - 02/08/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 3 - 1 Yugi - Đinh Xuân Canh 13: 00 - 01/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 1 - 2 Em Bé - Xung Nhi 13: 00 - 31/07/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 3 VaneLove 20: 00 - 29/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 1 - 3 Liên Quân 10: 00 - 29/07/2018 POOL PLAY
Ốc Tiêu 4 - 3 Tokyo Ghoul 234 15: 00 - 23/07/2018 Road to VNC 2018
Ốc Tiêu 4 - 2 Hồ Vương Hy 19: 00 - 22/07/2018 Road to VNC 2018
GameTV 3 - 1 Liên Quân 13: 30 - 21/07/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Hồng Anh + HeHe 19: 10 - 19/07/2018 GIAO HỮU
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 G_man Academy 10: 00 - 18/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 1 Quảng Ninh 13: 00 - 17/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 G_man Academy 10: 00 - 16/07/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 Dương Đại Vĩnh 13: 30 - 15/07/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 13/07/2018 GIAO HỮU
Trung Quốc - Việt Nam 12: 00 - 08/07/2018 Giải AOE Trung Việt 2018 BLV G_Ver
Việt Nam - Trung Quốc 12: 00 - 07/07/2018 Giải AOE Trung Việt 2018 BLV Gman
Việt Nam - Trung Quốc 12: 00 - 06/07/2018 AOE Trung Việt 2018 | BLV:G_Ver
Việt Nam - Trung Quốc 14: 00 - 05/07/2018 Giải AOE Trung Việt | BLV: G_Ver
GameTV 3 - 3 Quảng Ninh 13: 00 - 03/07/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 4 - 3 Cam Quýt 13: 00 - 02/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Quảng Ninh 20: 00 - 30/06/2018 Giao Hữu
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 Hehe 13: 00 - 30/06/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 2 Quảng Ninh 13: 00 - 29/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 27/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 25/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Quảng Ninh 21: 00 - 21/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Hà Nam 13: 30 - 21/06/2018 Giao Hữu
GameTV+ Truy Mệnh 4 - 1 Hồng Anh, BiBi 13: 00 - 21/06/2018 Giao Hữu
GameTV+ Truy Mệnh 3 - 0 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 30 - 20/06/2018 GIAO HỮU
GameTV Ver(C) 0 - 3 GameTV MH(C) 13: 50 - 13/06/2018 GIAO HỮU
Team 1 3 - 2 Team 2 08: 30 - 10/06/2018 Giải AOE Kiến Trúc Xây Dựng Hải Phòng
GameTV 0 - 2 Sài Gòn 1 20: 10 - 08/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 0 Liên Quân 19: 00 - 07/06/2018 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Liên Quân 13: 00 - 06/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 BiBi Club 13: 00 - 04/06/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 1 BiBi Club 12: 30 - 24/05/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Gunny 2 - 3 BiBi, HeHe 13: 30 - 23/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Hà Nội 13: 00 - 22/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 21/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 2 - 1 AOE360 13: 00 - 20/05/2018 GIAO HỮU
SkyRed 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 19/05/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Quảng Ninh 2 - 3 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 00 - 17/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Thái Bình 13: 00 - 15/08/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 0 - 3 Cam Quýt 21: 00 - 14/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 3 - 1 Exciter - Tùng Anh 13: 00 - 13/08/2018 GIAO HỮU
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Tiểu Hòa Ca 13: 00 - 09/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Sài Gòn New 13: 30 - 08/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Liên Quân 13: 00 - 07/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 30 - 06/08/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, VaneLove 3 - 2 BiBi, Hồng Anh 13: 00 - 02/08/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 2 SkyRed 13: 00 - 02/08/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 3 - 1 Yugi - Đinh Xuân Canh 13: 00 - 01/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 1 - 2 Em Bé - Xung Nhi 13: 00 - 31/07/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 3 VaneLove 20: 00 - 29/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 1 - 3 Liên Quân 10: 00 - 29/07/2018 POOL PLAY
Ốc Tiêu 4 - 3 Tokyo Ghoul 234 15: 00 - 23/07/2018 Road to VNC 2018
Ốc Tiêu 4 - 2 Hồ Vương Hy 19: 00 - 22/07/2018 Road to VNC 2018
GameTV 3 - 1 Liên Quân 13: 30 - 21/07/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Hồng Anh + HeHe 19: 10 - 19/07/2018 GIAO HỮU
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 G_man Academy 10: 00 - 18/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 1 Quảng Ninh 13: 00 - 17/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 G_man Academy 10: 00 - 16/07/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 Dương Đại Vĩnh 13: 30 - 15/07/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 13/07/2018 GIAO HỮU
Trung Quốc - Việt Nam 12: 00 - 08/07/2018 Giải AOE Trung Việt 2018 BLV G_Ver
Việt Nam - Trung Quốc 12: 00 - 07/07/2018 Giải AOE Trung Việt 2018 BLV Gman
Việt Nam - Trung Quốc 12: 00 - 06/07/2018 AOE Trung Việt 2018 | BLV:G_Ver
Việt Nam - Trung Quốc 14: 00 - 05/07/2018 Giải AOE Trung Việt | BLV: G_Ver
GameTV 3 - 3 Quảng Ninh 13: 00 - 03/07/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 4 - 3 Cam Quýt 13: 00 - 02/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Quảng Ninh 20: 00 - 30/06/2018 Giao Hữu
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 Hehe 13: 00 - 30/06/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 2 Quảng Ninh 13: 00 - 29/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 27/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 25/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Quảng Ninh 21: 00 - 21/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Hà Nam 13: 30 - 21/06/2018 Giao Hữu
GameTV+ Truy Mệnh 4 - 1 Hồng Anh, BiBi 13: 00 - 21/06/2018 Giao Hữu
GameTV+ Truy Mệnh 3 - 0 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 30 - 20/06/2018 GIAO HỮU
GameTV Ver(C) 0 - 3 GameTV MH(C) 13: 50 - 13/06/2018 GIAO HỮU
Team 1 3 - 2 Team 2 08: 30 - 10/06/2018 Giải AOE Kiến Trúc Xây Dựng Hải Phòng
GameTV 0 - 2 Sài Gòn 1 20: 10 - 08/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 0 Liên Quân 19: 00 - 07/06/2018 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Liên Quân 13: 00 - 06/06/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 BiBi Club 13: 00 - 04/06/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 1 BiBi Club 12: 30 - 24/05/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Gunny 2 - 3 BiBi, HeHe 13: 30 - 23/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Hà Nội 13: 00 - 22/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 21/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 2 - 1 AOE360 13: 00 - 20/05/2018 GIAO HỮU
SkyRed 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 19/05/2018 GIAO HỮU
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow